people 2557536 1280

Vad är en Bra Livskvalitet?

Att ha en bra livsstil, god hälsa och god livskvalitet betyder olika saker för olika människor. Hur definierar vi dessa begrepp? Är hälsa och livsstil relaterade och vad kan vi göra för att förbättra vår livskvalitet?

Vad är god hälsa?

God hälsa ses ofta som ett tillstånd av ”perfekt” fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet. Men vad betyder detta egentligen och är ”perfekt” hälsa ens möjlig?

För vissa kan en god hälsa innebära att vara frisk och ta itu med vardagens utmaningar utan att tveka. Andra, som kan ha en kronisk sjukdom eller andra åkommor, kanske tror att leva ett bra liv innebär att inte ha något att klaga på.

God hälsa beror också på flera faktorer, inklusive ålder, miljö och personlighet. Om du frågar en ung person om de är friska och hälsosamma så kanske de säger ja. Om du frågar en äldre person som kämpar med att gå kan de också säga ja, utifrån andra kriterier än den yngre personens. Det beror med andra ord på vem du pratar med!

Har du en bra livsstil?

Livsstil betyder helt enkelt hur du lever. Hälsa och livsstil går hand i hand. Du kanske känner att du har en bra livsstil om du är fysiskt aktiv, äter hälsosamt och generellt upplever en känsla av välbefinnande. Omvänt, om du vill ha god hälsa bör du också ha en bra livsstil.

Fysisk aktivitet är den största bidragsgivaren till en bra livsstil, men även kost, droger, stress, sömn och sociala förhållanden spelar en viktig roll. Att kunna använda kroppen på rätt sätt för att undvika skador påverkar också livsstilen. Fysisk aktivitet kan också förebygga depression och hjälpa dig att snabbare återhämta dig från psykisk ohälsa, som båda uppenbarligen påverkar din livsstil.

Kost kan vara ett svårt ämne för många. Kanske äter du för mycket eller för lite eller kanske har du svårt att veta vilken mat du ska kombinera för att få en balanserad kost. Det är också viktigt att äta mat som innehåller viktiga vitaminer, mineraler och kostfibrer, omega-3 och antioxidanter.

Utöver allt detta behöver du också få i dig tillräckligt med energi, protein och rätt fettsyror. Behovet av dessa näringsämnen förändras under hela ditt liv. När man är äldre har man också andra krav än barn och yngre vuxna. Kvinnor har också andra krav än män. Gravida och ammande mödrar har också särskilda krav.

När du blir äldre tappar du muskelmassa och din kropp kräver mindre energi och därför mindre mat. Du kan leva ett mindre aktivt liv än du gjorde tidigare, varför du behöver mindre mat. Men ditt behov av mineraler, vitaminer och andra näringsämnen förblir detsamma. Naturligtvis finns det gott om friska och aktiva äldre människor, men när man når 70 till 80 år är det lättare att bli sjuk, särskilt under influensasäsongen.

Några steg du kan vidta för att förbättra din livsstil och hälsa är att:

 • äta en hälsosam och varierad kost
 • Fortsätt vara aktiv
 • titta på din vikt
 • undvik för mycket alkohol och rök inte
 • få tillräckligt med sömn
 • Tänk positivt
 • utöva god hygien

Vad är god livskvalitet?

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar livskvalitet som ett tillstånd där individen kan förverkliga sin potential, klara av normala stressiga situationer, arbeta på ett givande och positivt sätt samt kunna bidra till andra och samhället.

Livskvalitet är ett brett och lite diffust begrepp som innefattar glädje i, och lust till, livet. Det är värden som snarare känns än mäts, som i sin tur bygger på personlig miljö och val. Livskvalitet beror inte nödvändigtvis på att vara frisk eller sjuk. Det är stunderna mellan bekymmer, sorger, problem och krämpor som betyder något. Om man till exempel har en kronisk sjukdom kan en känsla av mästerskap vara viktig när man pratar om livskvalitet.

Sammanfattningsvis är livskvalitet en kombination av hälsa, livsstil, nätverk och socialt stöd. Det handlar om att uppleva glädje, mening med livet, tillfredsställelse, trygghet och samhörighet, samt att kunna använda sina styrkor. Det handlar också om att känna intresse för livet, att klara av vardagliga situationer och att vara engagerad i något eller någon. Om du har god livskvalitet kommer du att klara de oundvikliga stressiga situationerna i livet bättre.

Tips för att mäta din livskvalitet

För att förbättra din livskvalitet kan det vara bra att först utvärdera din livskvalitet inom olika domäner och fokusera på de domäner där det finns störst utrymme för förbättringar. Som utgångspunkt kan du börja med att överväga de sex domäner som WHO har valt (fysisk, psykologisk, självständighetsnivå, sociala relationer, miljö och

Andlighet/religion/personlig övertygelse).

Har dessa domäner resonans hos dig? Känner du att några av dessa domäner är irrelevanta för ditt liv, eller att andra nyckeldomäner saknas?

Det finns inte nödvändigtvis rätt och fel svar här eftersom livskvalitet är så personlig och, som vi såg, inte ens experterna är överens om vad den omfattar.

Denna övning att reflektera kan börja driva dig i riktning mot det du personligen behöver fokusera på. Även om det förmodligen finns utrymme för förbättringar på flera domäner, överväldiga inte dig själv – välj en eller två domäner som du tror kommer att ha störst effekt.

När du har bestämt vilken eller vilka domäner du vill fokusera på, gräv verkligen in dig och fråga dig själv hur och varför du kan komma till korta inom dessa områden. Nedan finns några exempel på frågor, baserade på några av WHO:s domäner, för att få dig att tänka.

Fysisk

 • Lägger din fysiska hälsa till eller försämrar din livskvalitet?
 • Hur påverkar vissa matval ditt humör och energinivåer?
 • Hur nöjd är du med din sömnmängd och kvalitet?
 • Hur ofta rör du på din kropp?

Psykologisk

 • Är du nöjd med hur du hanterar dina känslor och humör?
 • Lever du i nuet eller befinner du dig i en cirkel av distraktion?
 • Är du optimistisk inför framtiden?
 • Känner du att du är motståndskraftig när du ställs inför stressfaktorer i livet?

Sociala relationer

 • Har du någon att prata med om dina kamper?
 • Hur säker är du när du träffar nya människor?
 • Känner du att du har en bra kommunikation med din betydande andra/vänner/familj?

Andlighet/religion/personlig övertygelse

 • Är religion/andlighet viktigt för dig?
 • Har du personer som du kan diskutera din personliga tro med?
 • Är andlighet en källa till förvirring för dig?
 • Hjälper media du konsumerar dig att växa som person?

Tips för att förbättra din livskvalitet

Nästa steg du tar beror på dina svar på ovanstående frågor och alla andra frågor du kommer på själv. Förbättring i någon domän kommer inte att vara en snabb lösning eller förändring över en natt. Istället kommer förändringar att ske långsamt och gradvis och sannolikt baserat på mindre vaneförändringar i ditt vardagliga liv.

Till exempel, om du inte är nöjd med mängden träning du gör och vill öka den, börja i det små genom att sätta upp ett uppnåeligt dagligt mål, till exempel en fem minuters promenad efter avslutat arbete. När detta väl är en annan natur, kan du gradvis öka detta mål tills mängden träning du gör konsekvent får dig att känna dig frisk och stark och bidrar till din känsla av en god livskvalitet.

Du kanske också gillar