Fritid

Är det Viktigt att ha Fritid? Vad du bör Veta!

Är det Viktigt att ha Fritid? Vad du bör Veta!

Ja, fritid är viktigt för människor på många olika sätt. Fritiden är den tid som är över när man har avslutat sina arbets- och ärenden, och det är viktigt att ha tillräckligt med fritid för att kunna återhämta sig och vila. Fritiden kan också ge en person möjlighet att ägna sig åt saker som man tycker är meningsfulla och givande, som att umgås med vänner och familj, hålla på med olika hobbyer eller ägna sig åt fysisk aktivitet. Fritiden kan också bidra till att öka livskvaliteten genom att ge en känsla av mening och meningsfullhet i livet. Att ha en…
Läs mer
Kan Barn Lyfta Vikter?

Kan Barn Lyfta Vikter?

Det finns en långvarig debatt om när barn ska börja styrketräna – speciellt tyngdlyftning. Artiklar och åsikter har varierat i ämnet, och under lång tid var den allmänna konsensus att det inte är säkert för barn att lyfta vikter. Men nyare forskning börjar visa att så inte är fallet. Faktum är att en växande mängd vetenskapliga rapporter och andra bevis har visat att tyngdlyftning kan vara både säkert OCH fördelaktigt för unga idrottare. Varför fick/får tyngdlyftning för barn ett dåligt rykte? I flera år har den allmänna samsynen, både i det vetenskapliga samfundet och bland befolkningen i allmänhet, varit att…
Läs mer
Vad kan Ungdomar göra på Fritiden?

Vad kan Ungdomar göra på Fritiden?

Om du känner några tonåringar i ditt liv kanske du undrar vilken typ av aktiviteter de gillar att hålla på med på fritiden. Du kanske tänker tillbaka på vad du gillade att göra förr i tiden, men saker har förändrats! Nu lever tonåringar mycket annorlunda liv än vad föräldrar kan ha gjort på 70- eller 80-talet. Så, vad är det för aktiviteter som tonåringar skulle vilja ägna sig åt på fritiden nu? Vi måste säga, även om vissa saker är väldigt olika, finns det vissa saker som inte har förändrats alls! Tonåringar är fortfarande, för det mesta, mystiska och notoriskt…
Läs mer
Vad är en Aktiv Fritid?

Vad är en Aktiv Fritid?

Vad innebär det att leva en aktiv livsstil? Detta är en fras som vi hör hela tiden. När någon är frisk anser andra ofta att personen är aktiv. Betyder det att han eller hon tränar dagligen eller har en hög energinivå? Ofta är svaret ja på båda. Att leva en aktiv livsstil innebär att du tar alla tillfällen i akt att vara mer aktiv än du är stillasittande. Människor som är aktiva tar små tillfällen att stå upp och röra sig; de gör ofta en livsstil av det. En aktiv fritid är helt enkelt samma sak men att du tränar…
Läs mer
Hur Får man Barn att Träna?

Hur Får man Barn att Träna?

När ska barn börja träna? Och vad är det bästa sättet att få barn att intressera sig för träning? Detta är en vanlig fråga som föräldrar har när de förstår alla fördelar med träning i allmänhet. Styrketräning är en viktig del av en träningsplan för alla åldrar, men ibland finns det farhågor om huruvida viktlyftning kan hämma tillväxten eller inte. Du kan hjälpa dina barn eller andra barn du tar hand om att vara aktiva. Barn vars föräldrar eller vårdnadshavare är aktiva har mer än 5 gånger så stor sannolikhet att förbli aktiva. Familjer spelar en viktig roll i: minska risken…
Läs mer
Hur mycket Fritid Behöver Man?

Hur mycket Fritid Behöver Man?

Låt mig fråga dig en fråga. Hur mycket fritid önskar du att du hade? Är svaret "mer än jag har nu"? eller "Allt såklart!"? Det finns en perfekt mängd för fritid. Och det är faktiskt inte "hela tiden". Flera studier har studerat detta och funnit att många behöver mer fritid. Samtidigt blir vi bara lyckligare att ha mer fritid upp till en viss punk. Låt oss titta närmare på detta. För lite fritid Det är på modet att vara upptagen idag. Så mycket att folk skryter om att de inte har någon fritid. Men studier visar att brist på fritid…
Läs mer