jed villejo bEcC0nyIp2g unsplash

Hur Stänger man av Tankarna? Hur du Stänger av Dina Tankar

Det är inte möjligt att helt stänga av sina tankar, eftersom det är en naturlig del av människans hjärna att tänka och processa information. Men det finns saker du kan göra för att lugna ner dina tankar och fokusera på något annat:

 1. Utöva mindfulness: Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet, utan att döma eller bedöma vad som händer. Det finns många olika sätt att utöva mindfulness, till exempel genom meditation, andningstekniker eller att fokusera på sina sinnen. Genom att utöva mindfulness kan du hjälpa dig själv att bli mer närvarande i nuet, och att se det som är bra och meningsfullt i livet.
 2. Engagera dig i fysisk aktivitet: Att träna eller att göra någon annan form av fysisk aktivitet kan hjälpa dig att fokusera på det du gör just nu, och att lugna ner dina tankar.
 3. Gör något kreativt: Att göra något kreativt, till exempel att måla, skriva eller spela musik, kan hjälpa dig att fokusera på något annat än dina tankar.
 4. Prata med någon: Att prata med någon om dina tankar kan hjälpa dig att få perspektiv på dem, och att komma vidare.
 5. Använd avslappningsövningar: Avslappningsövningar, till exempel andningstekniker eller progressive muscle relaxation, kan hjälpa dig att lugna ner dina tankar och kropp.
 6. Försök att sova: En bra sömn kan hjälpa dig att återhämta dig och att känna dig mer avslappnad och klartänkt.
 7. Gör något som ger dig mening: Att göra saker som ger dig en känsla av mening och gemenskap kan hjälpa dig att fokusera på något annat än dina tankar. Det kan vara något så enkelt som att laga mat, att måla eller att spela en sport.
 8. Sätt realistiska mål: Att sätta realistiska mål kan hjälpa dig att fokusera på vad som är viktigt för dig, och att se möjligheter och lösningar. Det kan också hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande, och att se till att du inte blir överväldigad av för mycket att göra. Se till att sätta mål som är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.
 9. Lär dig att hantera stress: Stress kan påverka din hälsa och din attityd negativt. Lär dig att hantera stress på ett hälsosamt sätt, till exempel genom att prata med en vän eller terapeut, att träna eller att prova avslappningsövningar.
 10. Sök professionell hjälp: Om du känner att du har svårt att hantera dina tankar på egen hand, kan det vara bra att söka professionell hjälp. En terapeut eller psykolog kan hjälpa dig att få perspektiv på dina tankar och att hitta sätt att hantera dem på ett mer hälsosamt sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att det är normalt att ha tankar som kan kännas oroande eller negativa ibland. Men om du känner att dina tankar påverkar dig starkt och att du har svårt att hantera dem, kan det vara bra att söka hjälp. Genom att använda några av de strategier som nämns ovan kan du hjälpa dig själv att lugna ner dina tankar och att fokusera på något annat.

Varför kan jag inte stänga av tankarna?

Det är normalt att ha tankar som kan kännas oroande eller distraherande ibland, och det är inte möjligt att helt stänga av sina tankar. Tankar är en naturlig del av människans hjärna, och de hjälper oss att tänka, att processa information och att lösa problem. Men ibland kan tankar bli mer distraherande eller oroande än normalt, och det kan vara svårt att lugna ner dem eller att fokusera på något annat. Det finns många olika orsaker till att man kan ha svårt att stänga av sina tankar, till exempel:

 • Stress: Stress kan orsaka oro och distraherande tankar.
 • Oroligt sinne: Om du har en personlighet som är mer orolig eller överväldigad av tankar kan det vara svårt att stänga av dem.
 • Sömnbrist: Sömnbrist kan påverka hjärnans förmåga att processa information och att fokusera, och kan orsaka distraherande tankar.
 • Överdrivet tänkande: Om du har en tendens att fokusera mycket på dina tankar, och att analysera och överväga dem på ett fördjupat sätt, kan det vara svårt att stänga av dem.
 • Överdriven konsumtion av media: Överdriven konsumtion av media, till exempel genom att titta på tv, att scrolla på sociala medier eller att spela datorspel, kan orsaka distraherande tankar.
 • En hälsosam livsstil: En ohälsosam livsstil, till exempel dålig kost, lite träning och för lite sömn, kan påverka hjärnans förmåga att processa information och att fokusera, och kan orsaka distraherande tankar.

Om du har svårt att stänga av dina tankar kan det vara bra att försöka hitta sätt att hantera och lugna ner dem, till exempel genom att utöva mindfulness, att träna, att göra något kreativt eller att söka professionell hjälp.

Du kanske också gillar