game 2294201 1280

Vad Menas med Underhållning?

Underhållning är en aktivitet som avleder och som håller uppmärksamheten.

Den är designad för att ge nöje eller avkoppling till en publik, oavsett om publiken deltar passivt som när de tittar på opera eller en film, eller aktivt som i spel.

Underhållning är en form av aktivitet som håller uppmärksamheten och intresset hos en publik eller ger nöje och förtjusning. Det kan vara en idé eller en uppgift men är mer sannolikt en av de aktiviteter eller händelser som har utvecklats under 1000-tals år specifikt för att hålla en publiks uppmärksamhet.

Även om olika saker håller folks uppmärksamhet, är de flesta former registrerade stabila och bekanta eftersom individer har olika preferenser och underhållning.

Berättande, musik, drama, dans och olika typer av föreställningar finns i alla kulturer och fanns speciellt i kungliga hoven där det utvecklades till sofistikerade former. Och det blev senare tillgängligt för alla medborgare. Processen har påskyndats i modern tid av underhållningsindustrin, som spelar in och säljer underhållningsprodukter.

Underhållning utvecklas och kan anpassas för att passa alla skala, från en individ som väljer privat underhållning från ett enormt utbud av förinspelade produkter till en bankett eller anpassad för till, till vilken storlek eller typ av fest som helst med lämplig musik och dans till föreställningar som är avsedda för 1000-tal. Och även för en global publik.

Upplevelsen av att bli underhållen har kommit att vara starkt förknippad med nöjen så att en gemensam förståelse av idén är skoj och skratt. Även om många underhållningar har ett allvarligt syfte, kan detta vara fallet i de olika formerna av ceremoni, firande, religiös festival eller satir.

Det finns därför möjligheten att det som framstår som underhållning också kan vara ett sätt att uppnå insikt eller intellektuell tillväxt. En väsentlig aspekt av underhållning är publiken som förvandlar den privata rekreationen eller fritidsaktiviteten till underhållning. Publiken kan ha en passiv roll, som i fallet med personer som tittar på en pjäs, opera, tv-program eller film, eller så kan publikrollen vara aktiv, som i fallet med spel, där deltagarnas snedstreck publikroller kan vara rutinmässigt omvänt.

Underhållning kan vara offentlig eller privat, med formella manusföreställningar, som på teater eller konserter, eller utan manus och spontan, som i barnspel. De flesta underhållningsformer har bestått under många århundraden på grund av förändringar i kultur, teknik, mode, filmer och videospel.

Till exempel, även om de använder nyare media, fortsätter att berätta historier, presentera drama och spela musik, tillåter festivaler som ägnas åt musik, film eller dans publiken att underhållas under flera dagar i följd. Vissa aktiviteter som en gång ansågs vara underhållande, särskilt offentliga straff, har tagits bort från den offentliga arenan. Andra som fäktning eller bågskytte, en gång nödvändiga färdigheter, har blivit seriösa sporter och till och med yrken för deltagarna samtidigt som de utvecklats till underhållning med en bredare attraktion för en större publik.

På samma sätt har andra nödvändiga färdigheter, såsom matlagning, utvecklats till föreställningar bland proffs som iscensatts som globala tävlingar och sedan sänts för underhållning.

De välbekanta formerna av underhållning kan gå över olika medier, och de har visat en till synes obegränsad potential för kreativt uttryck. Detta säkerställer kontinuiteten och livslängden för många teman, bilder och strukturer. Underhållning kan särskiljas från andra aktiviteter som utbildning och marknadsföring, även om de har lärt sig hur man använder underhållningens dragningskraft för att uppnå sina olika mål.

Forskare inser vikten och effekten av underhållning, och dess ökande sofistikering har påverkat metoder inom andra områden som museologi. Psykologer säger att medieunderhållningens funktion är att uppnå tillfredsställelse. Inga andra resultat eller mätbara fördelar förväntas av det förutom kanske slutresultatet inom sportunderhållning.

Detta står i kontrast till utbildning, som är utformad för att utveckla förståelse eller hjälpa människor att lära, och marknadsföring, som syftar till att uppmuntra människor att köpa kommersiella produkter.

Skillnaderna blir dock suddiga när utbildning strävar efter att vara mer underhållande, och underhållning eller mer marknadsföring strävar efter att vara mer pedagogisk. Neologismen underhållning eller infotainment känner ofta till sådana blandningar.

Underhållningens och lärandets psykologi har tillämpats på alla dessa områden. Viss utbildning underhållning är ett seriöst försök att kombinera de bästa egenskaperna för att vissa människor underhålls av andra smärta eller idén om sin lycka skott i Freud.

Underhållning kan gå utöver tillfredsställelse och producera viss insikt och dess publik när den skickligt överväger universella filosofiska frågor som: Vad är meningen med livet? Vad innebär det att vara människa? Vad är det rätta att göra? Det är sådana frågor som driver många berättelser och dramer, oavsett om de presenteras i form av en berättelse, film, pjäs, dikt, bok, dans, serie eller spel.

Du kanske också gillar

  • Varför Behövs Underhållning?