Livsstil

Vad är en Livsstilsförändring?

Vad är en Livsstilsförändring?

En hälsosam livsstil är nyckeln till ett lyckligare liv. Det minskar vår chans att få cancer, demens, depression, hjärtsjukdomar och stroke. Livsstilsförändringar är ofta effektivare än mediciner och många tillstånd förebyggs genom att göra livsstilsförändringar. Så varför är det så svårt? Tre skäl. Vi måste vara motiverade, ha en tydlig handlingsplan och inse att förändring inte kommer att ske över en natt. Mycket ofta finns det en kultur av snabba lösningar och vi är inte tillräckligt förberedda när vi börjar. Vårt fokus ska inte ligga på snabba lösningar utan istället på att skapa nya vanor. Det tar cirka 66 dagar…
Läs mer